Mijn favorieten

Disclaimer


De website van Makelaardij bijWillem.nl wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld onder meer aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site en de daarin vervatte informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen/updates
Makelaardij bijWillem.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen in de informatie die wordt aangeboden via de website.

Tekeningen en plattegronden
De op de website en in de brochure gebruikte tekeningen en plattegronden dienen ter indicatie. Sommige onderdelen kunnen anders zijn van maat en indeling als op deze tekeningen aangegeven. Tevens zijn de tekeningen niet in alle gevallen op schaal. De koper wordt geadviseerd voor de exacte indeling en maatvoering zelf goed notie te nemen van de huidige situatie van het pand. Aan deze tekeningen en plattegronden kunnen derhalve geen rechten ontleend worden.

Externe links
De website van Makelaardij bijWillem.nl bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Makelaardij bijWillem.nl kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.

Intelectueel eigendom
De teksten van Makelaardij bijWillem.nl website mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden gekopieerd of gewijzigd, of op enigerlei andere wijze worden gebruikt. Het intellectuele eigendomsrecht van de Makelaardij bijWillem.nl website (waaronder teksten, ontwerp, foto’s en logo’s) berust bij Makelaardij bijWillem.nl te Harderwijk.


Te downloaden documenten
Algemene Consumentenvoorwaarden NVM
Privacyverklaring NVM
Privacyverklaring Realworks